תחומי פעילות

Claro פועלת בשיטת ה one stop shop ומעניקה שירות מלא למערכות השבחת מים. השרות מתחיל בשלב תכנון המערכת, עובר דרך שלב הייצור וממשיך לשלבי הטמעת ותפעול המערכת .

תכנון המערכת הוא הצעד הראשון למערכת חכמה ויעילה . ב Claro נלמד את דרישות הלקוח והתהליך מהמערכת לצד המגבלות הקיימות בשטח ונתכנן את המערכת שתספק את המענה הנדרש .
תכנון המערכת מבוצע תוך שימת דגש על אוטומציה מלאה של המערכת, רמת אמינות גבוהה של המערכת ואיכות תהליכית גבוהה לטובת השגת יעילות תפעולית מרבית מהמערכת . תהליך הייצור וניהול הפרויקטים מבוצע תוך פיקוח ובקרה רציפים על איכות הביצוע .
תהליך העבודה מסתיים עם הטמעת והפעלת המערכת אצל הלקוח לשביעות רצונו .

­ עבור מערכות קיימות , מבצעת Claro בדיקה מקיפה של ביצועי המערכת ומפיקה דו"ח מפורט הכולל את הפעולות הנדרשות (אופטימיזציה תהליכית ו/או תפעולית ו/או הטמעת שדרוגים נדרשים) לטובת העלאת רמת האמינות והיעילות של ביצועי המערכת .                                    הדו"ח כולל תכנית עבודה מסודרת לפרויקט שדרוג / ייעול המערכת הכוללת תכנון מפורט של השדרוגים הנדרשים, עלויות ולוחות זמנים לביצוע .

בנוסף מספקת Claro שירותי תפעול שוטף למערכות השבחת מים.

עיקר התמחות החברה הוא בהשבחת מים לטובת יישומים בתעשייה ובחקלאות אך החברה מנוסה גם ביישומים נוספים למערכות השבחת מים.

מערכות קיימות

שדרוג , אופטימיזציה ותפעול מערכות טיפול במים קיימות

Claro מספקת מספר מסלולי שירות אפשריים , השרות והיקפו יינתנו בהתאם לדרישות הלקוח ויהיו מותאמים למערכת הקיימת .

מערכות טיפול קדם וטיפול משלים

תכנון ייצור ותפעול מערכות טיפול קדם (Pre-Treatment) וטיפול משלים (Post-Treatment) למערכות השבחת מים

במערכות טיפול במים יש חשיבות רבה לשלב הטיפול המקדים , תפקיד מערכות טיפול הקדם הוא לספק מי תהליך באיכות הנדרשת למערכות הטיפול הממברנאליות . כשל במערכות טיפול הקדם גורם לנזקים מצטברים ו/או בלתי הפיכים למערכות הממברנאליות ולכן יש חשיבות מכרעת לתכנון ויישום נכון של טיפול הקדם הנדרש .

לעיתים נדרש יישום של טיפול משלים (כגון : CEDI , DI , מינון ועוד) למי התהליך לצורך השגת איכות מי המוצר הנדרשת לאחר העברת המים במערך הטיפול המממברנאלי .

Claro מבצעת תכנון , ייצור ותפעול של מערכות טיפול הקדם והטיפול המשלים כאשר הדגשים הם : יישום הפתרון המתאים , אופטימיזציה , אוטומציה ואמינות המערכת .

מערכות ממברנליות

תכנון, ייצור ותפעול של מערכות ממבראנליות לתעשייה ולחקלאות.

קיים מגוון רחב של טכנולוגיות ממברנאליות (ושאינן ממבראנליות) לצרכי השבחת מים כגון : מיקרו – פילטראציה (MF), אולטרא – פילטרציה (UF), ננו – פילטרציה (NF) ואוסמוזה הפוכה (RO) .
Claro עוסקת בתכנון , ייצור ותפעול של כל מגוון הטכנולוגיות הקיים כיום ומעניקה שרות מלא למגוון המערכות הקיימות החל משלב התכנון דרך שלבי הייצור וניהול הפרויקט ועד לתפעול השוטף של המערכות .