פרויקטים

שדרוג ותפעול מערך טיפול במים

תח"כ חדשה – מפעלי ים המלח

תכנון פרויקט התפלת מי ים לשתייה

כקבלן משנה עבור מתקן התפלה בחו"ל

תכנון מערך טיפול במים

מפעל כימיקלים

תכנון מערך התפלה ממברנאלי

למטרות פיילוט מסחרי